TDI „Rekonstrukce komunikace ul. Nádražní – Lázně Toušeň“

Realizace:  08.2013 – 10.2013

Investor:  Městys Lázně Toušeň 

(spolufinancováno Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj)

Kontaktní osoba:  Ing. Luboš Valehrach, MBA, (starosta městyse)

Zhotovitel:  STRABAG a.s.

Základní informace:  Rekonstrukce komunikace včetně nových podkladních vrstev. Vysázení stromořadí.