TDI „Vybudování podzemních kontejnerů v městysi Lázně Toušeň“

Podzemní kontejnery

Realizace:  09.2014 – 10.2014

Investor:  Městys Lázně Toušeň 

(spolufinancováno Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj)

Kontaktní osoba:  Ing. Luboš Valehrach, MBA, (starosta městyse)

Zhotovitel:  OSK Praha s.r.o.

Základní informace:  Vybudování 2 kontejnerových „hnízd“ včetně vybavení .