TDI „Vybudování podzemních kontejnerů v městysi Lázně Toušeň“

Podzemní kontejnery

Realizace:  09.2014 – 10.2014

Investor:  Městys Lázně Toušeň 

(spolufinancováno Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj)

Kontaktní osoba:  Ing. Luboš Valehrach, MBA, (starosta městyse)

Zhotovitel:  OSK Praha s.r.o.

Základní informace:  Vybudování 2 kontejnerových „hnízd“ včetně vybavení .


 

TDI „Rekonstrukce místních komunikací v Lázních Toušeň“

Realizace:  04.2014 – 09.2014

Investor:  Městys Lázně Toušeň 

(spolufinancováno Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj)

Kontaktní osoba:  Ing. Luboš Valehrach, MBA, (starosta městyse)

Zhotovitel:  T.A.Q. s.r.o., STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Základní informace:  Rekonstrukce 6 komunikací včetně nových podkladních vrstev.


 

TDI „Rekonstrukce Skleněné vily a výstavba nádvoří“

Realizace:  04.2013 – 08.2013

Investor:  Městys Lázně Toušeň 

Kontaktní osoba:  Ing. Luboš Valehrach, MBA, (starosta městyse)

Zhotovitel:  HB INPOL, s.r.o.

Základní informace:  Rekonstrukce, dostavba objektu a přilehlého nádvoří.


 

TDI „Rekonstrukce komunikace ul. Nádražní – Lázně Toušeň“

Realizace:  08.2013 – 10.2013

Investor:  Městys Lázně Toušeň 

(spolufinancováno Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj)

Kontaktní osoba:  Ing. Luboš Valehrach, MBA, (starosta městyse)

Zhotovitel:  STRABAG a.s.

Základní informace:  Rekonstrukce komunikace včetně nových podkladních vrstev. Vysázení stromořadí.


 

TDI „Kotvení sendvičových obvodových panelů“

Realizace:  2011 – 2015 

 

Základní informace:  Provádění dohledu, návrhů a kontrolních tahových zkoušek na spojování sendvičových panelů a kontaktním zateplovacím systému